Home

Devětsil literatura znaky

Svaz moderní kultury Devětsil - Wikipedi

Devětsil literatura znaky Rohož na zpevnění svahů i dekorace. Dále můžete Polynet použít na oplocení domácího zvířectva, hlavně drůbeže. V neposlední řadě se toto plastové pletivo využívá na zpevnění svahů , nebo z . Jutové tkaniny využíváme k balení kořenů do balů, kokosové tkaniny k zpevnění svahů pod. Devětsil - levicový umělecký svaz, od r. 1920 celá 20. léta, prošlo vím velké. množství umělců různých oborů, prvním předsedou Vladislav Vančura, dalším režisér Jindřich Honzl, duší ale Karel Teige (1900-1951) - teoretik, výtvarník, po proletářských počátcích příklon k poetism Všechna literatura; Spisovatelé Jeho vznik je spojen s avantgardní literární skupinou Devětsil, která poetismus vytvořila jako kontrast, Základní znaky poetismu. Poetismus chce odvést čtenáře od těžké reality a problémů do světa fantazie, hry a zábavy. Důležitý je tak především pocit radosti, spokojenosti a. Česká literatura 1. pol. 20. stol. - poezie. -1920 založen v Praze Devětsil - sdružení levicově avantgardních umělců znaky: -odpor k válce, fašismu, náboženství -revoluce jako cesta k sociální spravedlnosti, levicová orientac

znaky - revolučnost, tendenčnost (víra něco dokázat), stranickost (obracení se na jednu stranu, obhajoba zájmu dělnictva, kolektivismus Jiří Wolker - člen Devětsilu, psal sociální pohádky (hlavní hrdina dělník), zemřel mladý (24let) a sám si napsal epitaf, po smrti se jeho dílo stává předmětem sporů - článek. Proletářská poezie je český literární směr 20. let 20. století.Inspirací byla marxistická filozofie a sen o revoluční přeměně světa. Základy položil roku 1922 Jiří Wolker ve své stati Proletářská umění.Zobrazuje především dělnickou třídu, její útlak a vykořisťování.Typickými znaky je nenávist k válce, touha po spravedlivém světě

SovětskÆ vědeckofantastickÆ literatura prochÆzela v tØ době zcela odliıným vývojem. Tradice ruskØ fantastiky sahÆ hluboko do minulosti. Už v roce 1783 kníže Michail −čerbatov napsal utopickØ dílo Cesta do země Ofiru. PozoruhodnÆ je utopie Vladimíra OdojevskØho Rok 4338, napsanÆ roku 1840. Skutečný rozmach scienc Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu Svaz moderní kultury Devětsil . Poesie členů Devětsilu byla ovlivněna proletářskou poesií a především poetismem. Poetismus je česká obdoba avantgardy v letech 1925 - 193x. Znaky: Volná obrazotvornost. Hravost - umění pro všech 5 smyslů. Inspirace technickým pokrokem

Devětsil: 1920. Avantgarda,původně program proletářských básníků. Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost revolučnost-vybojujeme srozumitelnost-přiblížení dělnictvu,boj proti sociálnímu útlaku a válce,sny o revoluci,kolektivnost 1828 vznikl Manifest poetismu - uveřejněn v 9. čísle Revue Devětsil - autoři Karel Teige a Vítězslav Nezval poezie citová, poezie štěstí, mizí tragično rozšiřují se hranice uměleckého myšlení objevují se tu nová témata, nové tvůrčí postupy objevuje se výhradně v Čechác PROLETÁRSKÁ LITERATURA A SOCIALISTICKÝ REALISMUS; znaky socialistického realismu: vychází z prolet. literatury, objevuje se vliv. Moderní umělci se sdružovali ve sdružení s názvem Devětsil, kam patří Nezval, Wolker, Teige, Seifert, Werich, Voskovec a další Historie. Hlavní znaky avantgardy: odmítání sociální nespravedlnosti, z toho plynoucí příklon k radikálním a extremistickým politickým hnutím (komunismus, anarchismus, fašismus).To je typické například pro italský futurismus, dále kolektivismus, který se projevoval snahou o sdružování se do skupin, spolků, svazů a klubů (Bauhaus, De Stijl, Devětsil)

16. Literární skupina Devětsil - Olga Hadvičákov

Avantgarda. Avantgarda je slovo francouzského původu (avantgarde, kde avant = před, la garde = hlídka, stráž), které lze přeložit jako předvoj. Tento výraz se užívá v terminologii umělecké, kde představuje umělce či uměleckou skupinu, jejichž tvorba je pro danou dobu průkopnická či objevná Znaky - rozprávanie ako hlavný slohový postup, epický dej, priama reč, obsahom rozprávania sú príbehy . Veršovaná epika. 1.epos - veľký rozsah, nemôžeme ho presne charakterizovať, rozoznávame: a) bohatiersky (hrdinský) epos - napr. Homérov Ilias a Odysea, dej sa sústreďuje okolo hlavného hrdinu, ktorý má mimoriadne. Neutrální v podstatě nemůže zůstat nikdo, protože dosah všech změn ve společnosti je obrovský. Autoři ve dvacátých letech využívají všech moderních směrů, zejména modernismu, ale i dadaismu a expresionismu. Přidáním silné politické tendence však vzniká zcela svébytná literatura

Devětsil: je nevýznamnější české levicově orientované kulturní sdružení 20. let 20. století. Z počátku své existence směřovalo cestou proletářského umění, později se přiklání k poetismu. Mezi členy patřil např -tato literatura se neopomíjela ani po revoluci -proletářská poezie přinesla krásné verše -devětsil - svaz moderní kultury, toto sdružení se stalo podhoubím proletářské poezie, jeho smysl bylo pořádat kulturní akce, dát prostor recitaci,divadlu a zdůraznění kolektivního přístupu,byl založen r. 1920 a zakladatelé. 1 1 Jiří Wolker (1900 - 1924) Česká literatura 1. poloviny 20. století Proletářská poezie: Stanislav Kostka Neumann, Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší Znaky proletářské poezie - vzniká ve 20 letech 20. století jako reakce na sociální bídu a důsledky 1. sv. války, zobrazuje třídní protiklady, zdůrazňuje roli dělnictva Ve sborníku Devětsil, který vyšel na podzim 1922, tiskne ještě vedle sebe Vítězslav Nezval Podivuhodného kouzelníka a Jiří Wolker Baladu o očích topičových, Jindřich Hořejší verše z Korálového náhrdelníku a Jaroslav Seifert apostrofu Paříže. Nezvalův čtvrtý zpěv Podivuhodného kouzelníka se stal biblí poetismu DEVĚTSIL A LITERÁRNÍ SKUPINA Program proletářského umění byl vytvořen v Uměleckém svazu Devětsil, který vznikl v Praze na sklonku roku 1920. Devětsil založili levicově orientovaní studenti reálného gymnázia v pražské Křemencově ulici, k nimž se přidali gymnazisté ze Žižkova

Vedomostné kvízy: Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela a) literatura Blizkeho východu - sumerska (akkadská), staroegyptská, hebrejská b) indická c) perzská d) činska 2. anticka - a) grecka b) rímska Orientálna literatúra Sumerská (akkadská literatúra) literatúra - vznik v Mezopotámii v roku 4 000 p.n.l. - klinové písmo - písali na hlinene tabuľky s trojhranným rydlo

Devětsil ARTMUSEUM

Poetizmus je avantgardný literárny smer, ktorý vznikol začiatkom 20. rokov v pražskom Devětsile, prenikavo zasiahol do vývinu českej literatúry, roku 1934 splynul s českým surrealizmom a zasiahol aj slovenskú literatúru.. Ide o literárny smer, ktorý vznikol v Česko-Slovensku a nikdy sa nerozšíril za hranice krajiny. Poetizmus nechcel byť iba literárnym programom, ale mal. Poetismus • jako jediný vznikl a rozvíjel se jen v české literatuře (ostatní pocházejí z Francie) • básnický směr 20.let 20.století vzniká v prostředí avantgardního pražského hnutí Devětsil • koncipován proti maloměšťáctví, nikdy nepřekročil zájmy této třídy • směr, který podle záměrů svých zakladatelů neměl být směrem - měl být životním. Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novým -unanimismus- unas = jeden, animus = duch → jeden duch, jedna duše- první 2 až 3 desetiletí ve Franci

dalšími znaky jsou rozpustilá hravost, sklon k parodii a zlehčování, exotika, cestování, obliba lidové zábavy a opojení naivním uměním Devětsil . je nejvýznamnější české levicově orientované kulturní sdružení 20. let 20. století Literatura Navigace příspěvk. (4. ročník), znaky ( schematismus, dogmatismus, Devětsil: sdružení mladé nastupující generace ( Toayen, Voskovec, Werich, Ježek, Seifert, Wolker, Biebl zaměřeno na chudé; sociální programy umění dělníků euforie z konce války 1917 - VŘSR - svržen car, u moci dělnická třída s Lenine DEVĚTSIL. svaz moderní kultury Devětsil, sdružení levicově avantgardních umělců PROLETÁŘSKÁ LITERATURA. český literární směr 20. let 20. století zobrazuje především dělnickou třídu, její útlak a vykořisťování, typickými znaky je nenávist k válce, touha po spravedlivém světě. O Uměleckém svazu Devětsil napsal Roman Jakobson ve svém manifestu Konec básnického umprumáctví a živnostnictví, který vyšel v roce 1925 v avantgardním časopise Pásmo, toto: . Odvážní novátoři české poezie, básníci Devětsilu, vyšli na cestu cílevědomého propracování básnického slova, propracování nazatemněného žádnými jinorodými momenty V základě pak jsme jednotni. Tlumočím zde názory skupiny komunistických umělců Devětsil. Proto hlavní znaky umění proletářského jsou v přímém odporu se znaky umění měšťáckého. Naproti individualismu vystupuje kolektivismus, naproti lartpourlartismu - tendence

Okrasné keře : Devětsil literatura znaky

 1. LIT - Literatura - - Česká literatura 70. a 80. let 20. století - Lumírovci LIT - Literatura - Baroko v literatuře, česká pobělohorská literatura, osobnost a dílo J.A.Komenského LIT - Literatura - Ceska proza reagujicí na fašismus a 2. sv. válk
 2. Literatura a výtvarné umění doby bělohorské a pobělohorské Znaky - Druhy převzaty od gotiky.Začalo se využívat plátna, rozšíření olejomalby, f. Malířství - pokračování . - vznikl umělecký svaz Devětsil - předseda Vančura - chtěli představit dělníka v nové kráse člověka, kterému je souzeno.
 3. Znaky tvorby: Složité často nepochopeno, rozporuplně přijímáno; Odmítal politickou funkci poezie; Opakující se motiv smrti, existenciální otázky života; Často metafory; Sépie . Individuální pojetí poetismu - asociace metafory x liší se pesimismem (motivy hrobu, ošklivosti, hrůzy) Ilustrace Karel Teige; Kohout plaší smr

Přehled literárních směrů Maturitní otázky z češtiny

Poetismus Rozbor-dila

Devětsil literatura znaky; Keř s červenými listy; Popínavé rostliny na slunce; Jak ozdobit chlebíčky; Keře ozdobné listem; Výsadba jahod; Jak vysadit živý plot z buku; Obložené chlebíčky postup; Líska odrůdy; Solo by alko t 1595 6 hda; Celá krkovice na grilu; Mapa korálových útesů; Stavba pergoly krok za krokem. význam. Jmenuje znaky kroniky, legendy. období před vznikem česky psané literatury I.česká literatura od počátků do konce 19.století Cyril a Metoděj, legenda Kosmova Kronika česká 8. 2 ří ES - naši sou-sedé v Evro-pě, lidová slo-vesnost JE - klíčové mezníky evroé civi-lizace Vo, Dě - počátky slovanskéh význam. Jmenuje znaky kroniky, legendy. období před vznikem þesky psané literatury První česká literatura od počátků do konce 19. století Cyril a Metoděj, legenda Kosmova Kronika česká 8. 2 ří ES - naši sousedé v Evropě, lidová slovesnost JE - klíčové mezníky evroé civilizace Vo, Dě - počátky slovanskéh Česká literatura 1. poloviny 20. století Proletářská poezie: Stanislav Kostka Neumann, Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší Znaky proletářské poezie - vzniká ve 20 letech 20. století jako reakce na sociální bídu a důsledky 1. sv. války, zobrazuje třídní protiklady, zdůrazňuje roli dělnictva

vplyv svetových avantgárd → vznik avantgardnej skupiny Devětsil - vitalistický optimizmus, radosť zo života, zmyslovosť predstavitelia: Fráňa Šrámek - román Stříbrný vítr; Vítěslav Nezval; poetizmus: avantgardný smer znaky: aktívny vzťah k životu zachytenie života pomocou fantázie imaginácia, fantázia, se Literatura měla do sebe vstřebat pozitivní kulturu 20. století . končí kolem roku 1928 - čirý optimismus a radost ze svobody a konce války přestává stačit, v poezii se objevuje pesimismus. další znaky: obdiv k technice, odmítání konvencí, asociace představ, spontánní fantazie, obrazotvornost, citovost Život: Vystudoval reálku, prodával kartáče rodinné firmy, ale díky tomu, že poznal kabarety v cizině, jež ho doslova nadchly, stal se roku 1910 profesionálním kabaretním umělcem.Roku 1921 vstoupil do Lidových novin, kde pracoval jako fejetonista,soudničkář,divadelní kritik a autor tzv. rozhlásků.zde pracoval až do roku 1942-od roku 1933 působil v lidových novinách jako. aneb procházka po dějinách české a světové literatur

školní pomůcka - čeština - česká meziválečná literatura

 1. Znaky : - kolektivismus - třídní umění - sociální tématika - revoluční optimismus - tendenční (=angažovaná) literatura Jiří Wolker : 1900-1924, básník a teoretik ; * v Prostějově, na nátlak studoval práva, navštěvoval přednášky n
 2. Devětsil: 1920 . Avantgarda,původně program proletářských básníků. Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost revolučnost-vybojujeme. Edgar Alan Poe /Pó/ - Americká literatura, - psal básně a prózu, předchůdce detektivní lit., hororu a sci-f
 3. Komentáře . Transkript . Literatura II
 4. Některé znaky těchto směrů má i Hanušovo Poledne v říjnu, zachycující chvíli, kdy postává čas. Ze zbylých čtyř přispěvatelů Josef Čapek otiskl soubor nazvaný Tři prózy, tradičně chápaný jako aplikace kubismu v literatuře
 5. Napísal drámu R.U.R o vzbure robotov proti ľuďom. Námet hry bol v čase svojho vzniku aktuálny - 1.svetová vojna vtlačila technike dvojznačnú rolu, ľuďom pomáha i zabíja. Dráma mala vonkajšie znaky sci-fi (tematika vedeckého vynálezu, príbeh sa odohráva v bližšie neurčenej budúcnosti)
 6. • umělecké sdružení založeno v pražské kavárně Union v prosinci 1920 - Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeiste

St řední pr ůmyslová škola strojnická Olomouc, t ř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern ě Registra ční číslo projektu: CZ.1.07 /1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk, um ění a kultura Sada: 3 Číslo materiálu v sad ě: 12 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik řecká literatura - poezie, próza, drama římská literatura - poezie, próza, drama, římská architektura 2. Lidová slovesnost a její odraz v literatuře ústní lidová slovesnost (znaky a formy od nejstaršího období) žánry ústní lidové slovesnosti (od mýtů po moderní pohádku EP22 proletářská poezie - devětsil - Duration: 15:27. Na potítku 15,528 views. 15:27. Anton Pavlovič Čechov - Romány smolařů (Povídka) (Mluvené slovo CZ) - Duration: 29:49 Katolícka moderna je literárny, predovšetkým básnický smer, ktorý sa na Slovensku začal rozvíjať počas prvej česko-slovenskej republiky.Autorov respektíve predstavujú kňazi, ktorí sa vo všeobecnosti rozdeľovali na dve skupiny: autorov pôsobiacich v zahraničí a autorov utiahnutých pod totalitným režimom na Slovensku

Česká meziválečná poezie - Literatura - Referáty Odmaturu

Proletářská poezie - Wikipedi

referát-maturitní otázky-literatura třeba to někomu pomože. Přelom století u nás provází hospodářský růst a společenský pohyb - proti této společnosti vystupuje generace buřičů a anarchistů V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek, J. Hašek, P. Bezruč a S. K. Neuman Česká literatura 4/2015 [Recenze Almanach na rok 1914]. Od moderny k avantgardě Pražské nakladatelství Akropolis zdárně pokračuje ve vydávání edice nazvané Skrytá moderna, jejímiž patrony jsou Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek a Filip Tomáš Hvězdnicovité (Asteraceae) nebo také složnokvěté (Compositae) je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvězdnicotvarých.Kromě hvězdnice (nesprávně astry) zde najdeme řadu dalších květin, mezi nimi např. slunečnici, sedmikrásku, jiřinu či arniku.. Hvězdnicovité jsou jednou z nejpočetnějších čeledí vyšších rostlin, obsahují přes 1300 rodů a více.

Znaky- Optimismus- Kolektivismus- Revolučnost . Devětsil- Hnutí levicově orientovaných spisovatelů- V čele Vančura, Wolker a Seifert- Později dochází k rozkolu mezi spisovateli ® vzniká poetismus. Jiří Wolker- český básník- narodil se v Prostějov Brněnský Devětsil, Skupina výtvarných umělců v Brně, Svaz architektů ČSR. obrazy. prameny, literatura. zobrazit. článek v odborném periodiku Pokrokové znaky brněnské scénografie v letech 1930-1937 Kolonie Nový dům v Brně článek ve sborníku nebo kapitola v knize Jaroslav Grunt Ostatní literatura Jaroslav Grunt. Literatura v kostce pro SŠ. Literatura 1. pol. 20. století ð dokumentární zachycení každodenní všednosti, periferie velkoměst, odpatetizování jevů - básníci Jiří Kolář, Josef. Hlavní znaky - rostliny tvořící trsy - čepel listů zpravidla kornoutovitě stočená, kožovitá, na líci lesklá a tmavě zelená - řapík mělce rýhovaný, na svrchní straně široce, ale mělce promáčklý, s ostrými hranami - zákrovní listeny s krátce stopkatými tlustými kyjovitými - květy bílé. Počet chromozómů: 60. Otázka: Krytosemenné rostliny Předmět: Chemie Přidal(a): sabrrinna Říše: Rostliny Podříše: Vyšší rostliny Oddělení: Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejdokonalejší skupina semenných rostlin - vznikly z nahosemenných - tvoří typické květy a plody - plodolist se přeměnil na pestík, který chrání vajíčko/a - vajíčko je ukryto v pestíku (v.

- i znaky futurismu - obdiv techniky, radost z městského prostředí - Nezval, Seifert, Vančura devětsil - umělecký svaz děvětsil -skupina intelektuálů - jeho ideový program vytvořil Karel Teige - skupina se postavila odmítavě ke kubismu a futurismus - často se stotožňovali s linií komunisticko Proletářská literatura . Po vzoru sovětských autorů zdůrazňovala, že literatura má mít společensky angažovanou tendenci, že má pomáhat dělnické třídě v boji za sociální osvobození. Dalšími znaky proletářské literatury jsou revolučnost, optimismus a je nutné postavit proti individualismu kolektivismus Literatura - dáme trochu poezie. Str.108 - S. K. Neumann - Prosincový den - přečíst a vypracovat úkoly - jaký má vztah autor k prosinci a zimě a co vy a zima / odůvodnit /, druh rýmu, najít personifikaci a metaforu, vysvětlit slovo - SLOTA Výstava Galerie hlavního města Prahy: Devětsil 1920-1931 První a zároveň poslední výstava Uměleckého svazu Devětsil se konala v roce 1986, tedy před více než 30 lety. Tehdy ji pro Galerii hlavního města Prahy připravil František Šmejkal ve spolupráci.. Český jazyk a literatura - Francouzština pro mezikulturní komunikaci Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. přejmenován na Svaz pro moderní kulturu Devětsil), sdružení komunisticky orientované části Již v roce 1923 vyšlo několik děl nesoucích znaky poetismu, např. Seifertova Sam

25.10.2009 09:39 Česká próza 1.poloviny 20.stol. Je velmi tématicky rozrůzněná. Pokračují předchozí umělecké tendence: realismus-Jirásek vydává závěrečné díly svých kronik U nás, F.L.Věk, Bratrstvo a také román Temno.Winter vydává svého Mistra Kampana,vycházejí stěžejní romány Terezy Novákové- Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti. Devětsil - levicový umělecký svaz, od r. 1920 celá 20. léta, prošlo vím velké . množství umělců různých oborů, prvním předsedou Vladislav Vančura, dalším režisér Jindřich Honzl, duší ale Karel Teige (1900-1951) - teoretik, výtvarník, po proletářských počátcích příklon k poetismu. Poetismu devětsil lékařský = Petasites hybridus, d. bílý = Petasites albus; rmen rolní = Anthemis arvensis, r. barvířský = Anthemis tinctoria, r. rakouský = Anthemis austriaca, r. rusínský = Anthemis ruthenica, r. smrdutý = Anthemis cotula; heřmánek pravý = Matricaria recutita, h. terčovitý = Matricaria discoide

Devětsil, s jeho úsilím o nové moderní umění. Existenci poetismu ohraničují zhruba roky tradiční literatura, nýbrţ hra krásných slov, kombinace představ, předivo obrazů, a třeba beze Jestliţe uvedené znaky shrneme a doplníme, poetismus se jeví jako směr zaloţený na. K poskytování a zlepšování služeb nám pomáhají soubory cookie. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. OK Více informac

Devětsil - avantgardní seskupení - spisovatelé, básníci, herci, tanečníci; jedno z nejprestižnějších levicově orientovaných seskupení umělců; vzniká pod vedením Teigeho roku 1920; rozpadá se okolo roku 192 Devětsil - odklon od proletářské poezie (odchod Wolkera) U jeho vzniku Karel Teige a . Vítězslav Nezval. Nejen literatura - i divadlo, výtvarné umění, písně. Ovlivněn Apollinairem. Technický pokrok, exotika, cestování, cirkus, poutě, naivní umění. Svět má být živou básní Asociace, hra. Hravost, sklon k. Devětsil (založeno r. 1920) nejvýznamnější umělecké sdružení . mnohé společné znaky se surrealismem (viz níže) odmítá podřízenost poezie politice a ideologii, usiluje o revoluci v umění překládala se zejména literatura francouzská, americká, německá a antická. Devětsil: 1920 Avantgarda,původně program proletářských básníků Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost revolučnost-vybojujeme srozumitelnost-přiblížení dělnictvu,boj proti sociálnímu útlaku a válce,sny o revoluci,kolektivnos Literatura 30. let je také žánrově i tematicky velmi pestrá. Socialistický prosadil se ve skupině Devětsil po odeznění vlny proletářské poezie. Mezi jeho charakteristické znaky patří okouzlení emocemi a okamžikem, inspirace lidovou zábavou (cirkus, varieté, kino, exotika, cestování)..

Česká literatura první poloviny 20

vystihne charakteristické znaky různých druhů textu. Úvod do studia slohu - slohotvorní činitelé, funkční styly, slohové postupy a útvary literatura na Velké Moravě - Konstantin a Metoděj, staroslověnština, hlaholice Devětsil. proletářská poezie, poetismus, surrealismus Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis.. Česká literatura - 2. polovina 20. století. 0% Splněno ze všech cvičení. 2 začátek 20. století- Znaky:- prožitek 1. sv. války - vznik revoluce v Rusku a vznik 1. socialistického státu, vliv uměleckých směrů ze západní Evropy Devětsil: 1920 Avantgarda,původně program proletářských básníků. Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost revolučnost-vybojujeme srozumitelnost-přiblížení dělnictvu,boj proti sociálnímu útlaku a válce,sny o revoluci,kolektivnos This feature is not available right now. Please try again later

Jaroslav Seifert - tvůrce veršů prostých, líbezných, vyroci umrti Jaroslava Seiferta, drzitel nobelovy ceny za literaturu, nobelova cena, cesky, basnik, novinar, poezi VZNIK A VÝVOJ POETISMU. Evroá literatura první poloviny 20. století se vyznačuje velkým množstvím různých uměleckých směrů. Některé z nich se zrodily již na konci 19. století, ale existovaly i po roce 1900 (realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus, naturalismus)

- autoři spolku Devětsil zavádějí nový avantgardní směr ( Nezval, Biebl, Seifert, Vančura, Konrád) - cestu od proletářského umění k poetismu vyznačuje několik závažných dokumentů: Město v slzách - J. Seifert, předmuva Vančura Samá láska - J.Seifert, předmluva K. Teig Futurismus oslavuje průmyslovou společnost a velebí městskou civilizaci. Vznikl před 1. světovou válkou v Itálii jako protest proti dosavadnímu umění a měšťáctví. Chtěl vytvořit nové umění odpovídající době. V poezii usiloval o vytvoření poezie z tzv. osvobozených..

Kategorie: Literatura Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2 Charakteristika: Prezentace seznamuje s některými významnými směry, autory a díly české poezie 1. poloviny 20. století.Zachycuje autory proletářské poezie, poetismu i surrealismu. Zaměřuje se také na reakci na Mnichov, válečnou generaci básníků i skupinu 42 Devětsil a jeho kulturní aktivity (koncept proletářské literatury, manifesty poetismu), programová vystoupení, hlavní představitelé Socialistický realismus, jeho znaky a představitelé Exilová literatura po roce 1970. Samizdatová literatura, její hlavní představitelé a instituce v období 1970-1989 Orientální literatura 1) Literatura předního východu - sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie) - tato literatura vzniká ve 4. tis. př. n. l. - v této oblasti se vyvinulo tzv. klínové písmo a psalo se na hliněné destičky - nejznámějším dílem je Epos o Gilgamešovi (hlavním hrdinou je král, který hledá tajemství věčného života a řeší nejzákladnější.

Literární skupina Devětsil. 16. 1. 2010 . Vývoj balady a její charakteristické znaky. Balada lidová, klasická a sociální. Balady Čelakovského, Erbena, Nerudy, Vrchlického, Bezruče, Wolkera Doba pobělohorská a literatura. Komenský jako pedagog a filozof, světový význam jeho díla, jeho mírové snahy znaky- snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti - vyrovnání se s kultůrou jiných evroých zemí - vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny - úbytek veršované tvorby, vznik didaktické poezie a naukové prózy Česká literatura je tvořena v čase politických a společenských změn, odliv inteligence do emigrace 20. léta- proletářské-dělnické umění, nejvýznamnější skupina byla Devětsil- podporuje a propaguje proletářské umění-Josef Hora, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, JiříWolker. Skupina byla založena 1920, vydala almanach Devětsil a měsíčník Revue Devětsil- nejvýznamnější lit. teoretik a levicový autor Karel Teige Česká literatura 2. poloviny 20. století pdf Svtov literatura 2. poloviny 20. stole . proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis.. Česká realistická literatúra. Hlavní znaky: vyvážení harmonie a kontrastu, průhlednost.

Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) Synonymní název: lípa malolistá (Tilia parvifolia Ehrl.) Čeleď: lípovité (Tiliaceae) Popis: Lípa je mohutný strom s košatou korunou, vysoký až 25 m, rostoucí často na sutích v křovité formě.Má střídavé, dlouze řapíkaté listy se srdčitě okrouhlou, na okraji zubatou až pilovitou čepelí LITERATURA: • ref. Z lesních Revoluční sborník Devětsil, s dalšími pak avantgardní revue Disk a Pásmo, za dočasného sblížení Devětsilu s brněnskou Literární sku­ charakteristické znaky si S. poezie podržela i v prvém poválečném desetiletí, ať už se inspi­. Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá sbírkou proletářské poezie Jiřího Wolkera Těžká hodina.Po uvedení typických znaků proletářské tvorby v českých zemí 20. století autor zaznamenává i životopis Jiřího Wolkera Podmínky k hodnocení předmětu český jazyk a literatura - 9. ročník. MLUVNICE. Kratší prověrky a diktáty z aktuálně probíraného učiva (cca 10/pololetí) Seifert, poetismus, Devětsil 18.1. - Voskovec, Werich 11.1. - Jan Neruda - práce s textem 7. 12., 14. 12. Výklad-základní znaky (učebnice s.113) Domácí úkoly

Maturitní otázky z literatury/Československá válečná a

Vážení zákazníci, od 22. 10. 2010 je naše kamenná prodejna v Poděbradech až do odvolání uzavřena. Osobní odběr objednávek z e-shopu je možný po telefonické domluvě na tel. 603 537 839 nebo na info@antikvariatpodebrady.cz 6 Devětsil zvrhlý (Petasites hybridus) 20 7 Durman obecný (Datura stramonium) 22 8 V LITERATURA 90 . 5 I. CÍL METODICKÉ PŘÍRUČKY A JEJÍ OBSAH Všechny znaky je nutné uvést v protokolu. Pícninu je nutn Guillame Apollinaire - pásmo a kubofuturismus, Fillipo Tommaso Marinetti - futurismus, Tristan Tzara - Voltairův kabinet a dadaismus, Velimir Chlebnikov -zaumnyj jazyk, Alexander Blok - symbolista 2. generace, Georg Trakl - expresionismus, Christian Morgenstern - nonsense literatura - K jakému směru autora řadíme: 1. polovina 20. století, skupina - Devětsil: levicově orientovaný, založeno 5.10.1920, koncepci formuloval Wolker + Teige, zveřejněna 2 propagovaná prohlášení jako kolektivní manifesty (protesty) Devětsilu, vlastní časopis Pásmo, v polovině 20. stol. nevýznamnější sdružení mladé umělecké generace, mluvčími byli Nezval a Teige.

 • Žebříček rugby.
 • Proktologie gastroenterologie.
 • Pg 1.5 co to znamená.
 • Narozeninový dort pro roční dítě.
 • G2a sell.
 • Hra pro predskolaky.
 • Živé umění.
 • Bozp vysokozdvižné vozíky.
 • Nejlepší teploměr pro děti.
 • Korejské potraviny korunní.
 • Paralaktická montáž.
 • Obstřik menisku.
 • Průběh samovolného potratu.
 • To kill a mockingbird movie.
 • Šturma paprsek.
 • Ssc neapol soupiska.
 • Jaka barva se hodi k antracitove.
 • Ryan phillippe filmy.
 • Molusky nebo nestovice.
 • Sd karta do navigace tomtom.
 • Jeremy corbyn.
 • Barracuda ryba cena.
 • Šupinky na očních víčkách.
 • Iphone 7 plus alza.
 • Leguán zelený kouše.
 • Zařízení pro videokonference.
 • Antonio vivaldi wikipedia.
 • Přepravka na víno.
 • Řecký styl bydlení.
 • Neurovegetativní dystonie labilita.
 • Magnetická rezonance cena přístroje.
 • Sol warriors.
 • Lužní půdy.
 • Vtipy o novomanželích.
 • Usb přijímač k bezdrátové myši.
 • Mléko pro kůzlata.
 • Miloslava knappová jak se bude vaše dítě jmenovat online.
 • Zavodni hry ps1.
 • Lamborghini aventador na dalkove ovladani.
 • Tlak v krku reflux.
 • Začervenalý pupík.