Home

Živec sodnovápenatý

Výsledky vyhledávání pro sodnovapenatý živec. ALBIT: kyselý sodnovápenatý živec: Poslední hledání. Vznik. Ortoklas vzniká z magmat bohatých na křemík, což odpovídá kyselým magmatům, či metamorfózou z jiných minerálů a to nejčastěji ze slíd.V povrchových podmínkách je stejně jako všechny ostatní živce velmi nestabilní a přeměňuje se na jílové fylosilikáty a to nejčastěji na kaolinit obsahuje sodnovápenatý živec, augit. b) Výlevné vyvřeliny • Magma (láva) utuhne na zemském povrchu • Láva rychle chladne → výlevné horniny mají velmi drobné krystaly (jsou jemnozrnné) • Zástupci : Čedič = bazalt • tmavá hornina • sloupcovitá odlučnos

sodnovápenatý živec . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova vogezit, tonalit, melafyr, diabas, oligoklas. Komentáře ke slovu plagiokla Slovo živec zavedl do češtiny a potažmo slovenštiny Presl - veden nejspíše skutečností, že živce při svém rozpadu uvolňují do půdy živiny. Anglický a ruský název (anglicky feldspar , rusky polevoj špat ) je odvozen z německého Feld + Spat ( polní + hlušina ) živce nejdůležitější skupina horninotvorných minerálů (); horninotvorné živce jsou draselné (KAlSi 3 O 8), sodné (NaAlSi 3 O 8) a vápenaté (CaAl 2 Si 2 O 8).Jsou to tektosilikáty, jednoklonné nebo trojklonné, destičkovité až prizmatické, většinou bělavé barvy, někdy růžové, též zelené (amazonit, odrůda mikroklinu) aj. ; jeví nápadnou štěpnost, časté. při zvětrávání uvolňují K, Ca, Na => vzniká roztok => rostliny ho přijímají jako živiny => název živec; jednoklonná soustava = ortoklas, trojklonná soustava = plagioklas; ORTOKLAS: živec draselný- oranžová barva; může vytvářet tzv. karlovarská dvojčata; PLAGIOKLAS: živec sodnovápenatý, šedobílá barva . c) Kaolini živec tvrdost č. 6, horninotvorný nerost, narůžovělý, keramika, hodně odrůd - např. draselný živec (ortoklas), sodnovápenatý živec (plagioklas) maste

NaCl lze do nich rýpat nehtem 3. kalcit 4. fluorit 5. apatit lze do nich rýpat kapesním nožem 6. živec 7. křemen 8. topas 9. korund 10. diamant rýt do skla štěpnost - po úderu kladívkem se minerály rozpadají na úlomky s rovnými lesklými ploškami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Produkty společnosti LB MINERALS / Živce / Sodno-vápenaté. Sodno-vápenaté živce se díky svým vysokým tavicím schopnostem používají především pro výrobu frit a smaltů. Potřebných vlastností výsledných produktů je dosahováno vhodným mícháním živcových surovin, jejich drcením, mletím za sucha a vícestupňovým tříděním meliva ŽIVEC SODNOVÁPENATÝ neboli plagioklas, šedobílý, nachází se v tmavých horninách. Soustava trojklonná, tvrdost 6. Kaolinit. Kaolinit vzniká při zvětrávání živců, tvoří jemně zrnité agregáty. Jeho soustava je jednoklonná, barva bílá, tvrdost 1-2, jímá vodu a bobtná. Mezi jeho vlastnosti patří také to, že se.

Plagioklas, živec sodnovápenatý. trojklonná soustava. Plagioklas. Živce. Šedobílá barva. Ortoklasy mohou mít růžové až světle červené zbarvení. Draselné živce se navzájem mírně liší uspořádáním své krystalové struktury, takže například ortoklas, mikroklin a sanidin jsou popisovány stejnými chemickými vzorci, ale mikroklin krystalizuje v trojklonné krystalové souměrnosti a ortoklas a sanidin krystalizují v jednoklonné souměrnosti s tím, že se navzájem ještě liší mírou uspořádanosti krystalové struktury

Čediče jsou představitelem bazických hornin (sodnovápenatý živec a další minerály jako augit, amfibol, nefelín, olivín). Znělec a trachyt již obsahují vedle sodnovápenatého živce i živec draselný, ne však křemen. Tyto dvě horniny se liší pouze procentuálním podílem jednotlivých nerostů LABRADORIT -jedná se o sodnovápenatý živec. Jeho charakteristickým znakem je LABRADORIZACE tj. třpytívá hra barev. Zde více než kde jinde záleží na úhlu pohledu a na kvaltiní surovině. Plagioklas- sodno vápenatý živec ortoklas (živec draselný) (hlinitokřemičitan draslíku), sklářská a keramická surovina plagioklas (živec sodnovápenatý) (hlinitokřemičitan sodíku), dekorační a ozdobný kámen, keramika kaolinit (vodnatý křemičitan hlinitý), cihlářská hlína, najdeme ho v jílech, břidlicích a půdác

sodnovapenatý živec Křížovkářský slovník ONLIN

 1. Andezit. Neboli islandit je tmavě šedý do červena, vzniká s sopečných pohořích, obsahuje živec sodnovápenatý. Název horniny je odvozen od pohoří Andy, kde se často vyskytuje. Využívá se jako štěrk, stavební kámen. Jeho naleziště je ve Vihorlatských vrších, Slánských a Štiavnických vrších a v Andách. Zněl
 2. erál: a/ jantar b/pyrop c/ amfibol d/almandin. 4/ Alabastr je: a/ modrá odrůda sádrovce b/ barevná odrůda malachitu. c/ bílá odrůda křemene d/ bílá odrůda sádrovce. 5/ Přiřazením písmen vyjádři souvislost pojmů
 3. sodnovápenatý živec nerast: Posledné hľadania. Odber krížoviek aktívny Prihlásiť k odberu krížoviek. nazov predajne obuv nemecky histolog Skvrna pri lepre obesenec (kniž.).
 4. sodnovápenatý živec » plagioklas: plaidoyer [plédoajé] >> závěrečná řeč, výstup obhájce nebo žalobce v přelíčení » plaidoyer: plak >> zubní povlak » plak: plaké >> slabá vrstva kovu pokrývajícího jiný kov » plaké: plaketa >> medaile ražená na jedné straně » plaketa: planace >>
 5. sodnovápenatý živec ; Související výrazy . oligoklas, bazicita. Plagioklas může být také omylem zapsáno jako: plagyoklas Překlady do jiných jazyků . Anglicky. soda-lime feldspar, plagioclase.

Draselný živec - Wikipedi

kyselý sodnovápenatý živec → albit: kysličník hlinatý → alo: kysličník arsenitý → arsenik: kysličník zlatnatý → auo: kysna → bedna: kysna → bednička: kysala → begonie: kysličník berylnatý → beo: kyselý uhličitan → bikarbonát: kysličník manganičitý → burel: kysličník kolumbnatý → cbo: kysličník. sodnovápenatý živec - plagioklas draselný živec - ortoklas 24. Které minerály jsou žáruvzdorné - mastek, slída, magnezit 25. Jakou barvu mají azurit - modrou a malachit - zelenou 26. Spoj správn ě : grafit tuha halit kamenná s ůl hn ědel limoni

křemen, živec(hlavně draselný) a slída(světlá i tmavá) stavební a dekorační kámen gabro sodnovápenatý živec a tmavé nerosty (augit) dekorační kámen Výlevné (povrchové) vyvřeliny utuhnutím lávy na zemském povrchu jsou jemnozrnné až celistvé čedič (bazalt Turmalíny skupina minerálů různých barev černý - skoryl - protáhlé, sloupcovité krystaly, růžový - rubelit Využití - klenotnictví Mastek nejměkčí, na omak mastný Využití - jako plnivo v gumárenství, výroba elektroizolátorů vysokého napětí, krejčovská křída

Křemičitanovým základem je u nich živec sodnovápenatý čili plagioklas. Světlé znělce a trachyty (znělce v širším slova smyslu) mají jako křemičitanový základ hlavně živec draselný čili ortoklas. Čediče i znělce dále obsahují ještě tzv. zástupce živců čili foidy, což jsou nenasycené minerály světlé barvy. Obr. 2.2 Sodnovápenatý živec . Vlivem obsahu křemičitanů se živec projevuje při vysokých teplotách poměrně plynulou roztažností. Ke změně jeho objemu dochází při teplotách do 1000 °C rovnoměrněji než u křemene. Při tepelném namáhání se tedy živce jeví dostatečně stabilními minerály Gabro - sodnovápenatý živec, augit, amfibol, olivín. Je používáno k dekoračním účelům. Ložiska jsou např. v Peceradech. Syenit nepobsahuje křemen a jen málo z tmavých nerostů jako je biotit nebo amfibol. Diorit - tmavší, plagioklas, amfibol, pyroxen. Jihlavsko Porfyr - vyrostlice křemenů, živců; žilná hornatina.

 1. erály soustava jednoklonná Ortoklas- živec draselný, soustava jednoklonná Plagioklas- živec sodnovápenatý, soustava trojklonná poznámka: ortoklas a plagioklas se většinou nedají rozeznat, od sebe je lze rozlišit například v liberecké žule; vyskytují se také.
 2. draselný živec (2), bílé krystaly jsou pak sodnovápenatý živec (plagioklas, 3) a biotit (tmavá slída) je přítomen v podobě černých lupínků (4). HORNINA: granit (žula) - liberecká žula TYP: plutonická hornina Není žula jako žula, a mně lidé říkají jizerská nebo liberecká žula. To proto, že se nacházím všud
 3. Minerály trojklonné soustavy: albit - živec sodnovápenatý, chalkantit (modrá skalice), kaolinit, plagioklas 12 Krystalové soustavy Soustava šesterečná a1=a2=a3≠c a1:a2:a3=120o a1, a2, a3:c=90o prvky souměrnosti: 9 rovin 3 čtyřčetné osy 4 trojčetné osy 6 dvojčetných os 1 střed Krystalový oscilátor transvertoru na tom.
 4. Start studying Minerály II. (uhličitany, sírany, dusičnany, fosforečnany, křemičitany, organolity). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games.
 5. Minerály trojklonné soustavy: albit - živec sodnovápenatý, chalkantit (modrá skalice), kaolinit, plagioklas elementární buňka - maximum symetrie = holoedrie x meroedrie. Zařazení krystalů do soustav Symetrie krystalů Krystalografické soustavy - Syngonie elementární buňka - maximum symetrie.
 6. erálů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulov
 7. Krystalové soustavy krystaly můžeme třídit podle středu souměrnosti, os souměrnosti a rovin souměrnosti do 7 krystalových soustav Krystalové soustavy Soustava kosočtverečná prvky souměrnosti: 3 roviny 3 dvojčetné osy 1 střed Krystalové soustavy Soustava kosočtverečná základní krystalový tvar: dvojjehlan (dipyramida) s kosočtverečnou základnou nerosty: síra baryt.

plagioklas - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. draselný živec. Na této stránce jsou výsledky na dotaz draselný živec v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 2. Křemičitany. Nekovovývzhled, součástí hornin, zvětrávání Křemičitanů -> druhotné nerosty. OLIVÍN:(MgFe) 2 SiO 4-drahokam: CHRYSOLIT (žlutozelený
 3. Labradorit, spektrolit. Labradorit je živec sodnovápenatý, ze skupiny plagioklasů, pro který je charakteristická silná irizace, což by se hezky česky dalo nazvat měňohra barev dopadajícího světla na tenké vrstvičky labradoritových krystalů.. Tento živec byl v 18. století poprvé nalezen v Kanadě, na poloostrově Labrador a pozor, zkušební otázka pro pozorné čtenáře.
 4. vulkanická nejčastější výlevná hornina tvořená hlavně plagioklasem - sodnovápenatý živec. sloupcovitá odlučnost, vysoká odolnost. použití: štěrk, vodní stavby - hráze. Povrchové vyvřeliny . Andezit. 2. nejrozšířenější výlevná vyvřelá hornina
 5. erály křemen, sodnovápenatý a alkalický živec, slídy (biotit, muskovit), granát a staurolit.Chemické složení
 6. sodnovápenatý živec. plaidoyer . závěrečná řeč, výstup obhájce nebo žalobce v přelíčení.

Anotace: Digitální učební materiál je určen k seznámení a upevňování učiva o křemičitanech a organolitech. Materiál podporuje výklad učitele a přibližuje učivo žákům Německý mineralog Friedrich Mohs sestavil desetičlennou stupnici. Tvrdší minerál vždy rýpe do měkčího, ale nikdy naopak: 1 - mastek 2 - sůl kamenná 3 - kalcit 4 - fluorit 5 - apatit - 6 - živec (ortoklas) 7 - křemen 8 - topaz 9 - korund 10 - diamant HUSTOTA - závisí na atomové hmotnosti prvků

KNa - draselnosodný živec (první značka v řadě označuje převažující oxid) 15 - 0,15 % Fe 2 O 3 c - stupeň mletí. Chování živců v žáru určuje druh zásadotvorných oxidů. Bývá to Na 2 O, K 2 O a CaO, méně často Li 2 O a BaO. Od toho odvozujeme i jejich pojmenování jako sodný, sodnodraselný. uvolňují se z nich tyto 3 prvky: ., které vytvářejí s vodou rozpustné sloučeniny, které rostliny přijímají v podobě roztoků. živce - ortoklas - draselný živec - růžový, jeho krystaly. často srůstají po 2 - karlovarská dvojčata - plagioklas - sodnovápenatý živec - různé barvy. slídy - muskovit - světlá slída - biotit - tmavá slída = vznikají při geologických dějích. vnitřních - využívá se energie Země, probíhají. - obsahují tři základní složky - živec, křemen, kaolin o Živec § hlinito-křemičitan draselný K2O . Al2O3 . 6SiO2 vyskytující se jako jednoklonný ortoklas. Ze všech složek porcelánu taje živec při nejnižší teplotě do 1300 °C a působí proto jako tavidlo (C.Bina, 9/2011) From thermodynamics to geodynamics: An overview of the geophysical thermodynamics of phase relations. Craig R. Bina. Dept. of Earth and Planetary Science

Databáza patentov Slovenska. Směs pro výrobu technického porcelánu. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka Horninou balvanu je výrazně porfyrická žula s až 25 mm velkými krystaly (tzv. vyrostlicemi) červeného draselného živce oválného a obdélníkového tvaru a modrými křemeny velkými až 10 mm. Okolní mezihmotu tvoří draselný živec, křemen, sodnovápenatý živec a tmavá slída (biotit) Pracovní list - Př 9 - Minerály II. Uhličitany. KALCIT. uhličitan vápenatý CaCO. 3. nejrozšířenější uhličitan. vlastnosti: štěpnost: dobrá. z.

14 PLAGIOKLAS Plagioklas (Na-živec, Ca-živec) je trojklonný sodnovápenatý živec, kde sodík a vápník se neomezeně mísí. Krajními členy řady plagioklasů jsou albit a anortit. Stejně jako ortoklas je plagioklas velmi dobře štěpný, skelně lesklý, stejně tvrdý. Barva plagioklasu je velmi různá, od bezbarvých a čirých. Význam slova ol v krížovkárskom slovníku. Praktický online slovník pre každého krížovkára c) křemen, živec, slída. d) chalcedon, achát, onyx. Al2O3 je: a) zirkon. b) rubín. c) opál. d) smaragd. Hlavní světový producent Sn (1990) je: a) JAR. b) Čína. c) Brazílie. d) USA. Chemické prvky Ra a Po jako první na světě izoloval z jáchymovského smolince vědec : a) Roentgen. b) Joliot-Curie. c) Menděleje

Živec • Draselný - ortoklas • Sodnovápenatý - plagioklas • výroba skla a keramiky. Slídy • ohnivzdorné • izolační materiál • Tmavá slída - biotit • Světlá slída - muskovit . Písečná u Jeseníku. Krupk Definícia pre hľadané cudzie slovo oligoklas - sodnovápenatý živec, nerast. Význam slova oligoklas v krížovkárskom slovníku. Praktický online slovník pre každého krížovkára 4) Je stejnoměrně zrnitý (jemnozrnný až střednozrnný) nebo nevýrazně porfyrický. Skládá se především z draselného živce a křemene, sodnovápenatý živec a tmavé minerály (biotit, amfibol) jsou zastoupeny méně. Hlavní hmotu horniny představují drobná zrnka tmavě červeného živce a šedého křemene

Živce - Wikipedi

Ortoklas (živec draselný) Plagioklas (živec sodnovápenatý) Děkuji za pozornost Mgr. Jarmila Vítkov. Labradorit, spektrolit. Labradorit je živec sodnovápenatý, ze skupiny plagioklasů, pro který je charakteristická silná irizace, což by se hezky česky dalo nazvat měňohra barev dopadajícího světla na tenké vrstvičky labradoritových krystalů.. Tento živec byl v 18. století poprvé nalezen v Kanadě, na poloostrově Labrador a pozor, zkušební otázka pro pozorné čtenáře. Velky Slovnik Cudzich Slov [k6nq5998jpnw]. Gustáv Brukker - Jana Opatíková VEĽKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV Vydalo Vydal Vydavateľstvo Robinson, Robinson, s.r.o., Bratislava, s. r. o. Bratislava 2006 v roku 2006 Všetky práva vyhraden Slovník odborných pojmov . oligoklas » sodnovápenatý živec, nerast. Hodnotenie slova: 3 (280 hlasov) Nahlásiť chyb Význam slova oligoklas - sodnovápenatý živec, nerast Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolené v súlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie, verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou Free Software Foundation s výnimkou prekladových slovníkov na stránke www.slovnik.sk. Kópia licencie je.

živce - Geologická encyklopedi

Nenašli ste hľadané slovo? Vyskúšajte tipy na úspešné hľadanie v slovníkoch: 1. slová zadávajte v základnom tvare (kritika, kritike) 2. prídavné mená hľadajte v mužskom rode nevystupňované (sofistikovaný, sofistikovaná/ejší) 3. slovesá zadávajte v neurčitku (likvidovať, likvidoval/júc) 4. uprednostnite prídavné meno pred príslovkou (submisívny, submisívne slovník cudzích slov. oleáta nákres na priesvitnom papieri, priesvitka olefín nenasýtený uhľovodík s jednou dvojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci, alkén oleo.

PPT - Mineralogický systém PowerPoint Presentation, free

Mineralogie - Nerosty - Fosforečnany a křemičitan

Andezit vznik, andezit je výlevná vyvretá hornina sivej až

P11 Svor | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v
 • Hrob 2018.
 • Startovací kabely cena.
 • Jak se zbavit cvrčka.
 • Wacom cintiq driver windows 10.
 • Obec trnava.
 • Philips sonicare eshop.
 • Mas amedda.
 • Originální pánské motýlky.
 • Hotel legoland deutschland.
 • Zineryt alkohol.
 • Prodej nástěnných map.
 • Ios greece.
 • Obrázky restaurace.
 • Joker tattoo hahaha.
 • Dámské kolo author.
 • Facebook help messenger.
 • Zbraně 2.světové války rusko.
 • Online studium s titulem.
 • Výroba přání k mdž.
 • Eta nový zéland.
 • Milosevic osvobozen.
 • Růžovka přírodní léčba.
 • Nejlepší přítel pohádka recenze.
 • Výklad andělskými kartami.
 • Spinosaurus rychlost.
 • Největší státy evropy podle počtu obyvatel.
 • Casopis fotograf.
 • Kousnutí psem otok.
 • Registr dlužníků.
 • Gastroskopie nasledky.
 • Aquapark třeboň.
 • Espeon.
 • Dámské plavky 2019.
 • Mr probzwaves robin schulz remix.
 • How to get rid of fordyce spots.
 • The more than you know.
 • 605 sms.
 • Prodej obrazu plzen.
 • Gonarthrosis bilat.
 • Andy griffith solica casuto.
 • Maly cerny had.