Home

Dvojhlásky pracovní list

DUMY.CZ Materiál Dvojice úhlů - pracovní list

Procvičování jmenných tvarů přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_01.pdf (167,8 kB) VY_32_INOVACE_7/2: Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173. Jedná se o pracovní list, ve kterém žák bude seřazovat obrázky a věty podle dějové posloupnosti. Odkaz na televizní vysílání 1. ročník. 13. týden - Čteme di, ti, ni / dy, ty, ny. Slova s obrázky - ny/ni Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál DĚJEPIS - PRACOVNÍ LISTY PRAVĚK. Neolitické a eneolitické kultury na našem území. STAROVĚK. Alexandr Veliký a helénismus. Archimédovy vynálezy: vodní šroub. Římský legionář. STŘEDOVĚK. Evroá kultura v 16. století. Franská říše. Gotická kultura - ideál ženské krásy. Gotická kultura - poznej stavbu I. Gotická.

Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jak pracovní list používat: S dítětem vystřihneme obrázek zajíčka nebo použijeme malého plyšáka. Zajíček bydlí v domečku a často se stěhuje Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnic Pracovní list č. 1. 1. cvičení. Napiš a vysvětli, jak bys reagoval(a) v následujících situacích: (Tvůj kamarád začal chodit pozdě do školy a některé dny nechodí vůbec. Sám si píše omluvenky. Ty víš, že hodně pije alkohol a občas experimentuje s drogami. ( Tvoji přátelé se rozhodli vyzkoušet marihuanu PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy třetí. Čtvrté číslo vytvoříme sečtením druhéh

Dvojhlásky. Dáme-li k sobě v jedné slabice dvě samohlásky, vzniknou nám dvojhlásky - au, ou, eu. Ty čteme dohromady a bereme je jako jednu hlásku. Pokud je dohromady nečteme, pak nejde o dvohlásky, nýbrž o dvě samostatné souhlásky. Příklad: auto: au + to → dvojhláska použít: po + u + žít → dvě samohlásky. Souhlásk Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 3,50 M Pracovní list zaměřený na procvičení krátkých a dlouhých samohlásek, zopakování rozdělení hlásek, skládání slov, dvojhlásky, umí pojmenovat souhlásky . žák zakroužkuje podle pokynů barevně samohlásky, dvojhlásky, ostatní hlásky, které zůstanou, pojmenuje Pracovní list č. 1: Ztracené samohlásky 3 Pracovní list č. 2: Důležitá čárka 4 Pracovní list č. 3: Dvojhlásky ou, au 5 Pracovní list č. 4: Chybějící písmena ú nebo ů 6 Metodika a řešení Ztracené samohlásky 7 Metodika a řešení Důležitá čárka

Opakujeme písmeno A | datakabinet

Český jazyk a literatura 2

Pracovní list ke svátku Cyrila a Metoděje ke stažení. Obsahuje informace, kvízy, doplňovačky, náměty k diskuzím a tipy na knihy k tématu Pracovní list je určený pro 2. ročník. 15. Slova se slabikou mě . Prezentace je určena pro nácvik čtení slov se slabikami mě Určeno žákům 1. ročníku. 16. Dvojhlásky ou, au . Prezentace je určena pro nácvik čtení slov s dvojhláskami ou, au. Žáci vybírají správné pokračování vět. Vybírají a zapisují dvojice osob Procvičte si své znalosti pravopisu v našich nejnovějších pravopisných cvičeních. Najděte pravopisné jevy, které vám dělají největší problémy, a vyberte si, jestli chcete procvičovat formou cvičení, testů, audio diktátů či jiných metod. Pokud nezvládáte naše pravopisná cvičení, doporučujeme vám prostudovat naše zpracovaná pravopisná pravidla Pracovní list - mluvnice . 1. Napiš jedno . slovo (jaké chceš): _____ 2. Vymysli krátkou . větu. a napiš: _____ 3. Rozděl daná slova dvojhlásky: Na louce se pasou srny. 8.Urči a napiš na každý řádek 1 slovo nadřazené k daným slovům

Pracovní list - Český jazyk . Pracovní list prosím vyplňte a pošlete na můj pracovní e-mail (spurova@zs-pecka.cz). Slouží jako zpětná vazba od žáka k učiteli a také jako jeden z podkladů pro klasifikaci. Pokud byste si s čímkoli nevěděli rady, obraťte se na mě. Věřím, že společnými silami vše zvládneme Dvojhlásky Au, Ou. LAB Match Em up. Stupeň: Základní 1. stupe Rozmnožovací soustava - pracovní list 32; Přejít na stránku. Doporučujeme Najdi dvojhlásky a barevně je zakroužkuj. proutek, klaun, poutko, automobil, klouže, loutka, troubí, autobus, Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text Délka použití: 20 - 25 min. Anotace: Procvi čování tvrdých a m ěkkých souhlásek, dopl ňování i,í - y,ý do slov, tvo ření. opakovat dvojhlásky AU, OU Písanka - str. 8, 9 Skládání slov z písmen - desky. Pracovní sešit 3 str. 1 Číselná řada 11-20, přečíst číslice, počítáme s obrázkem Úterý Slabikář - str. 48 vyvození nového písmenka - Cc Písanka - str. 10, 11 Pozor na psaní vykřičníku! Pracovní sešit 3 str. 2, cv. 2,3,4,

Pracovní list je určen k zopakování znalostí gramatiky a slovní zásoby 8. lekce učebnice Direkt neu 1 2 VY_32_INOVACE_19.ZAD.02 Procvičování výslovnosti I. - samohlásky, dvojhlásky, přehlásky PowerPoint Prezentace je určena pro procvičení německé výslovnosti začátečníků na základě slovní zásoby 1. - 4 Dvojhlásky a hlásky . 24. České samohlásky - u. 25. České dvojhlásky - au. 27. České dvojhlásky - eu. 28. Souhlásky (konsonanty). 29. Znělé a neznělé souhlásky Příklady z české literatury. České svátky: Mistr Jan Hus. 6. července 1415 byl v Kostnici (německé město Konstanz) upálen český kněz, kazatel. nad samohlásky, dvojhlásky o. Lesson 1 (pondělí - doma) vypracuj pracovní list a zopakuj si anglickou abecedu (alphabet) Plurals. st - online hodina - pracovní list z Bakalářů, složka AJ. Lesson 2 - online ve středu 18. 11. - nachystej si vypracovaný pracovní list a celou AJ

Krátké a dlouhé samohlásky - Digitální učební materiály RV

Věta tázací, přací, oznamovací, rozkazovací. Samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, hlásková stavba slova, interpunkční znaménko. Druh učebního materiálu Pracovní list. Druh interaktivity. Aktivita Cílová skupina Žák S. tupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - první stupeň - první obdob Dvojhlásky AU, OU - 12 cvičení: Porovnávání čísel do 20-10 cvičení: My a auto: Dům, byt, zařízení - 10 cvičení: Písmeno Č - 11 cvičení: Logické řady - 10 cvičení: Veselá kapela začát. Jsem školák-10 cvičení: Slabiky di, ti, ni - 12 cvičení: Geometrie - 10 cvičení: Páteční nákup začát. Zima-10 cvičen Dvojhlásky a hlásky. Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o ; Dvojhlásky au, o . Které dvojhlásky měla asi praslovanština, těžko říci, poněvadž Čeština má, nehledíc k nespisovným dialektům, dvojhlásky aj, ej, oj, áj, ůj, ou, ě (po retnicích), jež mimo ě jsou veskrze původu pozdějšího.. Definice Dobrovolný úkol na prázdniny: Vytiskni si pracovní list ZDE a vezmi si ho na vycházku do lesa. Zkus splnit co nejvíc úkolů. Pokud nenajdeš kaštan, zkus alespoň žalud. :) Dávejte na sebe pozor, umývejte si packy :) a užijte si prázdniny v klidu a v pohodě

pracovní list - čti a vybarvi (podepsaný list si založ do záložky) prvouka - doplňte s rodiči str. 57 (pokud máš rodinné foto - přines nebo nalep) ZÍTRA - jdeme do knihovny, vezmi si s sebou úkoly (písanka + prac. list) a prvouk - rozeznává samohlásky, souhlásky a dvojhlásky - zná pojem a ve slově najde slabikotvorné r,l - odůvodní psaní y a i po tvrdých a měkkých souhláskách: Český jazyk 1. třída; Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu.

Video: VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

TÉMA: JČ- hlásková stavba slova, dvojhlásky ROČNÍK: 2. DATUM: 15.2.2012 ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: Výukový materiál- pracovní list pro žáky 2. ročníku. Po vyluštění slov žáci přepisují tato slova do sešitu, vyznačí slabiky a dvojhlásky v těchto slovech Pracovní list - Udivená kv tina, Princezna Olinka Každé dít si vymaluje jednu udivenou kv tinu, vystřihneme, nalepíme na balicí papír a máme udivenou kv tinovou louku. Viz příloha na konci metodického materiálu. Zkušenosti s realizací: Při hře s barvičkami začínáme vždy postupně 2 barvy

1. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

ČTENÍ (analyticko-syntetická metoda): 1. pololetí: 2. pololetí: Orientace - řádek/sloupec: Hláska a písmeno C: Orientace - vpravo/vlevo: Hláska a písmeno Č: Počet slabik ve slov Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň. Český jazyk 1. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2

Pracovní listy datakabinet

 1. Dvojhlásky Slabikotvorné r, l, m 45 karti čky s krátkou a dlouhou samohláskou karti čky y, ý / i, í - spole čná práce dopl ňující cvi čení - spole čná kontrola obrázkové dopl ňova čky - kartičky y, ý / i, í - bzu čák - pracovní listy - volné listy - kartičky se slovy - obrázky - pastelky, tužk
 2. PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily -příspěvková organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC
 3. 2.3. Slova XO/XO - dvojhlásky koule houká touží Doubí soudí souží loučí louže louka moucha louda Louny couvá píšou kouří toulá souká poupě bouchá pouta doupě roura nesou touha bouda zobou houba vousy routa nohou loupe pasou kouty moula šourá pouze mouka perou houpe melo

Nachystej si černobílý pracovní list str. 3, na které jsme pracovali včera (dole je obrázek letadla). Vzpomeň si, jaké známe dvojhlásky - AU, OU, EU. Vypracuj cv. 7. Jak píšeme vlastní jména? Vypracuj cv. 9. Piš psacím písmem. Na závěr listu vypracuj cv. 10 Petra Poustecká petra.poustecka@zsrakovskeho.cz TÝDENNÍ PLÁN 30.11. - 4.12.2020 ČESKÝ JAYZK Opakování: hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, pořadí vět Diktát - 3 krátké věty Opis Abeceda - didaktická pomůcka na Teams Úvod - souhlásky tvrdé Čtení - lidové zvyky a koledy Písanka do str. 17 - prohlubování nácviku písmen ČJ Pracovní listy. 2.Z ČJ-Hláska a písmeno G.docx . Matematika . Učivo: 1.Číslo a číslice 10, 2. Zápis do řady 0-10. Úkoly: 1. Pracovní sešit: str. 41-43 Procvičování: 2.Z M-Číselná řada do 10.html 2.Z M-Uspořádání čísel do 10.html. 2.Z M-číselná osa -10.html Pracovní listy. 2.Z M-Počítání do 10.docx Prvouka.

Dějepis - Pracovní List

 1. Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace. Vyvozování písmenek pro 1. ročník DUM 1. Písmenko O 01_01_Ncá_ověření_písmenko O (doc, 525.50 kB) 01_01_Ncá_ověření_Vyhledej a vymaluj všechna písmenka O (doc, 132.50 kB) 01_01_Ncá_výuka_Interaktivní tabule - písmenko O (flipchart, 1.01 MB). Písmenko
 2. Připravte si velký pracovní sešit z ČJ, učebnici Čj a z prvouky pracovní list s památkami a významnými osobnostmi Žďáru nad Sázavou. Část hodiny budeme mít společně, část si uděláte samostatně. Pustíme se tedy do úkolů. 19.10. MATEMATIKA-trénujte řadu násobků 4 vzestupně i sestupně, zopakujte si alespoň 5 krá
 3. Čísla do TŘÍDY + pracovní list. 220 ⒶⒷⒸ Abeceda do TŘÍDY. 490. 2. Roční období, měsíce a dny v týdnu. 727. 2. This site was designed with the .com. krátké, dlouhé, dvojhlásky a souhlásky znělé, neznělé) 44 obrázkových kartiček se symboly anglické výslovnosti (+ /i/,/u/) 46 příkladových karet.
 4. pracovní sešit str. 25 cv. 1, 2, 3 ČESKÝ JAZYK + PRVOUKA Druhy vět, dvojhlásky, příbuzenské vztahy učebnice str. 38 pracovní sešit str. 12 HODNOCENÍ DNE + DÍLNA ČTENÍ Kouzelná třída 1. kapitola čtení na pokračování • sčítat tři sčítance • najít vhodné spojování sčítanců • určovat druhy vě
 5. Nácvik dvojhlásky -ou, -au ve slabikách: pou, hou,Velké U, slova s předložkou u - u domu, U lesa,. využijte přepis slov z učebnic. Diktát slov str. 79 dole . Matematika. Sčítání a odčítání v oboru do 9, dopočítávání. 9 - = 6. Pracovní list. Prvouk

PRAVIDLA - Samohlásky a souhlásk

 1. - pracovní sešit str. 2/cvičení 2 d Slovo se skládá ze slabik. Slabiky se skládají z hlásek. Hlásky zapisujeme písmeny. SAMOHLÁSKY ( a, e, i, o, u...- krátké, dlouhé, dvojhlásky) - značka O SOUHLÁSKY (tvrdé, měkké, obojetné) - značka
 2. DÚ - pracovní list ke sv. Martinovi (lze stáhnout z příloh a doma vytisknout nebo vyplnit elektronicky. V papírové podobě lze vyzvednout ve vestibulu školy v pracovní dny od 7,30 do 16 hodin) - termín odevzdání je na konci tohoto týdne. 10. 11. 2020. Shrnutí online výuky: ČJ - učebnice str. 30/ příběh + otázky 1-5 pod textem
 3. ulý přítomný budoucí. 2. Doplň správný tvar slovesa Krátké a dlouhé samohlásky - pracovní list. doc. pdf. Dvojhlásky au - ou pracovní list. Šablony II
 4. Na češtinu si připravte velký PS, pracovní listy se Žďárem, pouzdro. M - na Edupage najdete pracovní list k vytištění. Zopakujte a procvičte si určování hodin. Splňte cvičení 1, 2, 3. Pošlete mi úkol ke kontrole. PS růžový - str. 45/3, 4. Prv - Žďár nad Sázavo

Doplň správně. Pak najdi dvojhlásky a podtrhni je. Adélka zlobí. _koly píše jako k_ň kopytem, a dokonce se zapomněla na_čit básničk_. Vaše Adélka je poslední dobo_ pěkné zlobidýlko, žal_je paní _čitelka. Maminka kývá hlavo_ a je jí líto, že má holk_ zlobidýlko. Ona chtěla holk_ Adélk_ Pracovní list: Samohlásky Datum: 26.11 . 2012 Doba trvání: 15 minut Autor: Mgr.Eva Juncová PouŽité obrázky: knihovna Activstudio . Sam ohlásky krátké Doplñ délku samohlásek: dlouhé dvojhlásky ou, au, eu V krasnem starem domé žila s milovanym tatinkem jedna krasna a hodna divka. Méla štéñatko Fouska a koné Juraška. Jeji.

ČJ - pracovní list na abecedu ČT - v čítance dvoustrana s plakáty. 4. týden 21. - 25. 9. Po. M - ústně násobky 2-6, ve starém PS 96/1, 99/2, 105/4 ČJ - 13/29 na průsvitku, 13/32 5 vět. Út. ČJ - PS 9/3 M - početník 2 po s. 4 ČT - S. 16 PRV - PS s. 7 Čt M - ze staré učebnice 107/2, 112/2, Základní škola DOBŘÍV. Mgr. Lenka Hanzlíková tel.: +420 371 782 477 e-mail: reditel@zsdobriv.cz Více zd Opakování - věta, slovo, slabika, hláska Test (pracovní list), ve kterém si žáci 2. třídy zopakují následující učivo: počet vět v textu, počet slov ve větě, počet slabik ve slovech, druhy vět, samohlásky dlouhé, krátké, dvojhlásky, psaní ú/ů ve slovech, dělení slov na konci [

1B pracovní činnosti 4. 1B prvouka 5. 1B tělesná výchova 4. 1B výtvarná výchova 4. Aj - pracovní list. 2. dubna 2020. 1B anglický jazyk 4. 1B český jazyk 4. 1B hudební výchova 3. 1B matematika 4. 1B pracovní činnosti 3. 1B prvouka 4. 1B tělesná výchova 3. 1B výtvarná výchova 3. 26. března 2020. 1B anglický jazyk 3. 1B. Adéla nese dopis. Adam se tulí. Milada jede na kole. Venku létá kos. Prosím, zdůrazněte dětem - na začátku věty velké písmeno, věta končí tečkou. Diktujte po slovech, zdůrazněte délku slabiky- např. A-dé-l Pracovní list opět v aplikaci Teams. Odpověď na hádanku: Jedno dítě si vzalo jablíčka i s košíčkem. SKN. Pokračujte v procvičování měsíců. (Jak jdou za sebou, rozdělení podle ročních období, kolik mohou mít dní..) Pracovní list v aplikaci Teams. OSTATN

Dvojhlásky pracovní list. Neplatné bankovky libry. Jak narýsovat desetiúhelník. Měření somatotypu. Seth rogen film. Lada vesta cross recenze. Skleněné posuvné dveře hornbach. Tablet lenovo alza. Kancelářské sestavy. Thuja occidentalis columna. Trafo páječka. Napínavé filmy 2018. Methionin a msm. Jak vytvořit myšlenkový. Pracovní list - písmenko O Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ Pracovní list - písmenko U Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ Samohlásky - co k čemu patří (6.2) Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ Samohlásky, dvojhlásky (6.1) Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ Tvrdé skupiny - z pohádek (7. DÚ- pracovní list str.16 cv. 3,4 na PONDĚLÍ 5.10. ČJ - sloh Šikana. M - +,- do 10 přes 10. Práce u tabule. PS - str. 10 cv. 1,4,7. Zítra - geometrie. VV - relaxační omalovánky se zvířaty. PČ - modelování - podzimní plody. Zítra plavání! Čt - nezapomeňte na obrázky orloje + čís

Slova s ou, au s obrázky - Digitální učební materiály RV

Skupiny bě, pě, vě, mě Bě, bje. Skupinu bje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou ob- a kořen slova začíná na je-. ob + jezdit - objez NJ - pracovní list 1 [219,9 kB] NJ - pracovní list 2 [245,36 kB] NJ - pracovní list 3 [41,46 kB] Český jazyk - řešení 81_9 [378,7 kB] Český jazyk - řešení 86_1 [413,03 kB] Český jazyk - řešení - rozbor souvětí [391,39 kB] Chemie - vyšší mastné kyseliny [507,26 kB] Fyzika - jednotky, veličiny [497,73 kB] Domácí.

Opakujeme písmeno F | datakabinet

Krátké a dlouhé samohlásky - RV

Formální prostředky poezie: figury a tropy Podstatnou vlastností slovních figur je skutečnost, že se při jejich užití nemění význam slov, která figuru vytvářejí X tropy fungují na principu přenášení významu 5. - 9. 10. 2020. slova citově zabarvená - hanlivá, lichotivá. stavba slova - kořen, předpona, přípona - pracovní listy v sešitě. opakování slovních druhů - pohádka opice Skořice, království slovních druh

Pracovní listy pro nečtenáře Inkluzivní škol

Pracovní list 1 Vyjmenovaná slova V kořeni vyjmenovaných slov a ve slovech s nimi příbuzných píšeme vţdy tvrdé y/ý. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vţdy podřizovat (např. pan Zyma i pan Zima). Do přehledu vyjmenovaných slov jsou osobní a zeměpisná jména zařazena jen výběrově pracovní list k úkolům v pracovním sešitě: doc08665420200518141642; dvojhlásky au, ou) (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy na prst) Při psaní vět děti upozorňujte, že: 1) Na začátku věty se píše velké písmeno.. Pracovní list - doplňující cvičení. Podepište se a nezapomeňte na datum. Napište do sešitu, hned jak budete mít hotovo, odešlete mi zpět ke kontrole (stejně jako ve škole). MATEMATIKA. Pracovní list - doplňující cvičení. Podepište se a nezapomeňte na datum Vyplň PRACOVNÍ LIST 3 (po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu) a poté ho pošli (buď jako dvojhlásky, slabika - otevřená, uzavřená) Učebnice str. 87/ 1 a) - do ŠS vypiš pouze slova s 2 samohláskami vedle sebe, tedy slova, ve kterých NENÍ dvojhláska - úkol nafoť a pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.

Procvičování učiva s pracovními listy Prima úč

Pracovní list - emailem ČJ/3.r Čítanka str.75 AJ Uč. 46/Mickey, Millie, Mut ČTENÍ Jakákoli knížka ČJ/3.r Písanka str.69 AJ PS 38/1,2 M Převody jednotek M/3.r Procvičujte sčítání a PŘ Uč. 40-41 Kostra Vl Mapa cesty do školy odčítání v oboru do 20 VL Uč. 12 13 Vynálezy Př Herbář (10 rostlin z okolí Vyjmenuji samohlásky a dvojhlásky a vyznačím je ve slovech. Učím se psát správně dlouhé ú nebo ů. Uč str. 40 - 43. PS: 26 - 27. Písanka . 3 . str. 20 - 21. Vyplním pracovní list, který je opakováním probraného učiva

Pracovní listy pro 2

pracovní list - text písně (rap) slovní druhy. hlásková stavba slov - souhlásky (x), samohlásky (o), dvojhlásky, slabikotvorné r, l. rozděl slova na slabiky a vyznač hláskovou stavbu (x, o ): ŠTIKA, ÚHOŘ, SUMEC, KAPR, OKOUN. vymysli slovo nadřazené. seřaď podle abecedy (obrázky - google) M - opakování +, -, x. Pracovní listy - bylina - květ, stonek, list, kořen ( vybarvit, poznat a naučit se ) K procvičování můžete využívat i webové stránky - odkazy zde: www.nns.cz (zde si můžete rozkliknout online cvičení pro 1. ročník ČJ, MA

On-line cvičen

Pracovní list: - na procvičování učiva - žáci, kteří chyběli, dopracovat! DCV: přinést kytičku, travičku - ukázku jarních rostlin (může být vylisovaná 13. Umělecké směry konce 19. Století - konec 19. Století, dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost; koncem století - změna: rychlé životní tempo, konkurenční boj, katastrofické představy, chaos a dezorientace - růst napětí, neshod a kritické pozornosti ke každodenní realitě, odmítnutí hodnot a ideálů měšťanstké.

Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 - počítání příkladů v oboru 0 Pracovní list č. 4 - doplňování číselných řad v oboru 0 až 20, určení chybějícího čísla v řadě 1 až 20. Pracovní list č. 5 - vybarvování příkladů se. - Slabiky, samohlásky, souhlásky, dvojhlásky - Pracovní sešit str. 6/11, učebnice str. 12/2 (nemocní - toto cvičení pište do procvičovacího sešitu - přepište slova, rozdělte je svislými čarami a do závorky za slovo napište počet slabik. Vypište slova s dvojhláskou. ČJ - dvojhlásky au,ou - čtení slov a práce se slovy - Slabikář str.51/sloupeček slov - vyznačení jednoslabičných, trojslabičných slov, slova, které vyznačuje zvíře, slova, které vyznačuje část ryby, vlastní jméno čtení věty a doplnění slova - na stránce s au - pracovní list - recitace - třídní kolo.

 • Ondrej vesely cssd.
 • Jak připnout manžetové knoflíčky.
 • Opava praha bez prestupu.
 • Fond pracovní doby 2017.
 • Knightfall season 2 netflix.
 • Restaurace lískovka mníšek pod brdy.
 • Švýcarsko cestování.
 • Jarní detox recepty.
 • Bolest prsou u dětí.
 • Macbook blikajici otaznik.
 • Prague burlesque royal recenze.
 • Dietní oběd s rýží.
 • Rýžový salát jamie oliver.
 • Kapačky na bolesti zad.
 • Čistota drahokamů.
 • Johnny cash manželky.
 • Výlov rožmberka 2019.
 • Medicína vysoká škola brno.
 • All4golf.
 • Divadlo gong izer.
 • Fotografie na plech.
 • Světový rekord v maratonu.
 • Pavel kříž diabetes.
 • Bavlněná nákupní taška přes rameno.
 • Nástřešní žlab.
 • Luky hradec králové.
 • Herpes 8.
 • Outlook chyba po aktualizaci.
 • Nejkrásnější vodopady v čr.
 • Hry pro dospívající.
 • Rekonstrukce bytového jádra kalkulace.
 • Bylo nás pět online.
 • Bernard 3l.
 • Kulovnice remington 783 223 remington.
 • Wowpedia mounts.
 • Upc wifi.
 • Together forever preklad.
 • Dirndl půjčovna.
 • Jarní detox recepty.
 • Mravenčí olej diskuze.
 • Kepler 62f.